pondělí 16. dubna 2012

16.4.

Stejně je to bláznivé (spíš šílené):

-Kooperativa nezaplatí zálohu na pojistné plnění 6.6.2011, protože 4.6.2011 účelově prohlásí pojistku na zhruba jeden měsíc za neplatnou, ale na druhou stranu ze stejné pojistky ihned vymáhá pojistné na další období a navíc toto pojistné  přihlásí i do insolvenčního řízení jako pohledávku za mojí společností, ač mně dluží tisíkrát víc.
-ČS mohla uspokojit svoji pohledávku při dražbě našeho areálu ve Vísce v prosinci 2011, ale sama to podáním insolvenčního návrhu odmítla, navíc se ČS mohla uspokojit kdykoliv předtím a to svým zástavním právem k našemu areálu ve Vísce.
-ČS v danou chvíli odmítá plnění potvrzené Kooperativou, ze kterého by bez obtíží uspokojila svoji pohledávku.
-Kooperativa neoprávněně již od 1.3.2012 zadržuje naše prostředky nad rámec exekučních příkazů jí doručených, prý díky každodennímu nárůstu příslušenství těchto příkazů, ovšem tento nárůst je řádově ve stokorunách denně. Takže díky několika stovkám či několika tisícům zadržuje několik milionů. K dnešnímu dni je to přesně 6.137.757,- Kč
-Kooperativa oznámila, že celkové pojistné plnění je cca 13.5 mil. Kč, ale na posudcích dle Kooperativou najatých znalců je částka více než 17 mil Kč, a naše doložitelná škoda je 2 x vyšší.....
  
Nějak moc náhod……