čtvrtek 18. října 2012

18.10.

Jelikož Kooperativa má jistě mnoho závazků po splatnosti, čímž naplňuje zákonnou definici úpadku, hodlám podat insolvenční návrh na Kooperativu, včetně návrhu na prohlášení konkursu na jejich majetek.
Prosím tedy všechny, komu Kooperativa dluží, jakýkoliv dluh, jakoukoliv částku, pravomocné rozhodnutí soudu není podmínkou, ozvěte se na e-mail koop@lacman.cz.