neděle 19. srpna 2012

17.8.

Podána žaloba na ČS o náhradu škody a jiné újmy způsobené insolvenčním řízením.