čtvrtek 24. května 2012

24.5.

Tak další potvrzení účelovosti jednání Kooperativy.....I přesto, že Kooperativa stvrdila platbu po ukončení insolvenčního řízení, tak teprve teď řeší nastalou situaci...... a navíc platbu potvrdila i ve svém vyjádření určeném pro ČNB, na základě naší stížnosti.
Jak mohou řešit něco, co už řešit museli, protože jinak by nemohli napsat potvrzení...? Navíc splatnost pojistného plnění byla již 1.3.2012 !!!!!!
Je si Kooperativa vědoma, že se naše závazky neustále zvyšují díky jejich nekonání??
Je si Kooperativa vědoma, že tyto náklady budou Kooperativě přeúčtovány?