čtvrtek 29. března 2012

28.3.-14:14

Vážený pane doktore, děkuji tímto za Váš právní rozbor celé situace, bohužel si nemohu odpustit několik faktických poznámek. O výši pojistného plnění vůbec spekulovat nehodlám, protože oba moc dobře víme, z čeho pramení podstata stanovení výše tohoto plnění. O rozdílu mezi naším dokladovaným nárokem a výší Vámi přiznaného plnění nechť tedy rozhodne probíhající soudní řízení. Řekneme-li to jinak, pak pouze soud samotný rozhodne, kde je pravda.

V žádném případě se moje společnost LACMAN s.r.o. nedomnívá, jak tvrdíte, že celý zůstatek pojistného plnění má být vyplacen na účet mé společnosti. Sice nejsem právně vzdělán, ale pouhým přečtením exekučního příkazu dojdu k logickému závěru, že nelze vyplatit částku uplatněnou na tomto příkazu nikomu
jinému, než danému věřiteli mé společnosti.

Vaše citace insolvenčního zákona je pravdivá, ale pouze s ohledem na pravomocné exekuční příkazy za Vaším klientem jako poddlužníkem mé společnosti LACMAN s.r.o., kde moje společnost je vázána povinnostmi vyplývajícími z insolvenčního zákona ohledně nakládání s majetkem náležícím do majetkové podstaty mé společnosti, zjednodušeně řečeno také výplatou závazků mé společnosti. Výplatu těchto exekučních příkazů tedy lze nařídit, nikoli však provést, s ohledem na IZ. Ovšem vzniklý rozdíl mezi Vámi stanoveným plněním a nárokem našich věřitelů uplatněných přímo u Vašeho klienta z titulu poddlužníka (tyto nelze provést s ohledem na IZ), je Váš klient povinen uhradit přímo na účet mé společnosti LACMAN s.r.o., protože pokud se nemýlím, tak v insolvenčním řízení se ocitla moje společnost, ne Váš klient. A vy sám, jako znalec práva zcela jistě a dobře víte, že pokud hodláte tvrdit, že tento vzniklý rozdíl nelze vyplatit přímo mé společnosti  s ohledem na insolvenční řízení, je obyčejnou lží, bez opory v zákoně.
Zjednodušeně řečeno..…pokud někomu dodáme zboží, on není povinen zboží zaplatit ? Či mám svým věřitelům oznámit – neplaťte?

Dále si nemohu odpustit poznámku na téma mé součinnosti s insolvenčním soudem, protože odročení je vždy
vázáno na nějaký stav, zřejmě pouze vy jste schopen být účasten kdekoliv a kdykoliv, bez ohledu na „cokoliv“.

Ohledně Vašeho vyjádření k rozdílu mezi námi uplatněnou škodou a Vámi vyčíslenou škodou přikládám(kopíruji) níže naše stanovisko Vám doručené při poslední komunikaci.

Tímto Vás tedy žádám o okamžitou úhradu rozdílu mezi pojistným plněním a uplatněnými exekučními tituly,
a to  na účet mé společnosti LACMAN s.r.o.

Pavel Lacman    LACMAN s.r.o.